Jak motywować pracowników?

Każda firma lepiej funkcjonuje, jeżeli pracownicy są usatysfakcjonowani swoją pracą. Na poziom zadowolenia pracowników wpływa w dużej mierze odpowiednia motywacja. Jakie działania powinni podejmować właściciele, by pracownicy czuli się dobrze zmotywowani do pracy i podejmowania wyzwań zawodowych, pozytywnie wpływających dla dobra firmy?

Na początku poznaj potrzeby pracowników

Pracodawca powinien poznać jaką hierarchią wartości kieruje się każdy z jego pracowników, w jaki sposób je sobie stawia oraz jakie cele sobie zakłada. Czynności, które podejmowane są przez osoby zatrudnione zwykle dyktowane są tym, jakie cele, wartości i potrzeby sobie stawia. Pracownik, skupiający się na życiu rodzinnym, będzie tą wartość kładł na pierwszym miejscu, a co za tym idzie będzie robił wszystko, by zapewnić im jak najlepsze warunki.

Jak motywować pracowników?

Miej pozytywne nastawienie do pracownika

Każdy pracodawca winien być pozytywnie nastawiony do pracownika. Złe postrzeganie zatrudnionego zostanie zaraz zauważone w tym jak się do niego odnosi, jak ocenia jego pracę, w spojrzeniu, głosie czy nawet różnych decyzjach. Tacy pracownicy prędzej tracą chęć do podejmowania działań, częściej narzekają i są niezadowoleni z pracy. Negatywne nastawienie prowadzi do tego, że pracownikowi przestaje zależeć, wykonuje niedbale swoje obowiązku, przykłada się tylko wtedy, gdy pracodawca ma go na oku. Pozytywne postrzeganie pracownika polega na dostrzeganiu zalet i wartości, drzemiących w swoim pracowniku, co sprawia, że motywacja do pracy jest znacznie wyższa w porównaniu do pracownika, do którego jesteśmy źle nastawieni.

Opracuj wspólne cele i wartości

Wspólny cel jednoczy. Ludzie mają więcej chęci do działania jeśli dążą do realizacji własnych zamierzeń, do tego co jest dla nich naprawdę ważne. Nie jest to takie trudne, by połączyć własne cele i zamiary z celami całego teamu. Znaczenie ma tutaj ilość osób, znajdujących się w zespole. Mimo wszystko, jeśli cele firmy będą zgodne z zamiarami pracownika to będzie się on sumienniej przykładał do pracy i do spraw z nią związaną.