Wyjątkowy projekt Orfeo&Majnun

W projekcie mogą wziąć udział artyści i mieszkańcy z różnych grup społecznych. Czerpie inspirację  z mitu Orfeusza i Eurydyki oraz perskiej historii miłosnej Lajli i Madżnuna. Warsztaty koncentrują się na muzyce, tekście, obrazach i ruchach scenicznych. Opera opowiada o miłości, stracie, tęsknocie. Uczestnicy poznają uniwersalne wartości i archetypy kulturowe.

Wielowymiarowy proces społeczny

Orfeomajnun wykracza poza zwykły proces przygotowywania obejmujący różne komponenty i działania. Pierwszy element programu obejmuje integrację mieszkańców w każdym wieku i wszystkich środowisk z lokalnych szkół, ośrodków kultury, miejsc publicznych oraz uczestników warsztatów śpiewu, muzyki, dramatu, masek i teatrów cieni. 

Połączenie dwóch narracji- zachodniej i arabskiej- głęboko ludzkich i uniwersalnych, stworzyło sprzyjające warunki do dialogu. Koncentruje się na zrozumieniu i szacunku, a także prawdziwej współpracy między społecznościami poprzez procesy tworzenia. 

Co ważne, projekt pozwala jednostkom i społecznościom swobodnie wyrażać swoją kreatywność. Rozwija zmysł artystyczny i buduje poczucie przynależności do większej społeczności twórców.

Wyjątkowy projekt Orfeo&Majnun

Druga część projektu

Druga część splata dwie opowieści w spektaklu muzycznym, śpiewanym w języku angielskim (Orfeusz i Eurydyka) i arabskim (Lajla i Madżnun) oraz opowiadanym przez narratora (po polsku). Łączy specyfikę kulturową, style muzyczne i języki. Orkiestra złożona z instrumentów zachodnich i orientalnych, scala dwa światy. Uczestnicy pierwszej części biorą udział w przygotowywaniu spektaklu na różnych poziomach poprzez rozmaite działania.

Zaangażowanie społeczności

20 marca 2020 roku w nowoczesnym Centrum Kongresowym ICE Kraków przy ul. Konopnickiej 17 zostanie wystawiona opera “Orfeo i Majnun”. Natomiast 20 czerwca 2020 podczas słynnych Wianki-Święto Muzyki odbędzie się wielka parada społeczna. 

Europejski projekt

Orfeo i Majnun to przykład prawdziwie europejskiego, ponadnarodowego projektu. Został również wybrany do finansowania (2018-2020) w ramach unijnego programu “Kreatywna Europa”. 

W drugim etapie, po wielkim finale w czerwcu 2018 r w Brukseli, projekt został przyjęty przez różnych partnerów. W naszym kraju jest to Krakowskie Biuro Festiwalowe. 

Pierwsza część obejmująca warsztaty będzie się różnić w zależności od propozycji i działań opracowanych przez danego partnera. Natomiast teatr muzyczny będzie koncertował w różnych miastach partnerskich pod przewodnictwem zespołu artystycznego La Monnaie w towarzystwie chórzystów i lokalnych artystów.

Wyjątkowy projekt Orfeo&Majnun

Inspiracja

Tęsknota jest nie tylko dominującą emocją w sercach słynnej pary kochanków Lajli i Madżnun. To również wewnętrzna siła, która popycha Orfeusza do zejścia do podziemnego królestwa umarłych, by odzyskać swoja Eurydykę. Stary ojciec Madżnuna pragnie znowu zobaczyć zaginionego syna. W dwóch opowiadaniach zwierzęta tęsknią za spokojnym pięknem muzyki śpiewaków i poetów Madżnuna i Orfeusza. 

Każdy doświadcza uczucia tęsknoty. Na przykład wtedy, gdy myślimy o miłości lub utraconej miłości, przeszłości albo lepszej przyszłości, o powrocie do domu, czy też znalezieniu lepszego miejsca do życia. To uczucie możemy wyrazić muzyką, poezją i innymi formami artystycznymi.