Wykonywanie przewiertów horyzontalnych

Pokonywanie naturalnych terenowych przeszkód jest w obecnych czasach o wiele łatwiejsze, stosuje się w tym celu przewierty horyzontalne metodami bezwykopowymi. Jest to alternatywa dla bardziej ingerujących w środowisko sposobów, które wyrządzają dość dużo szkód - głównie ekologicznych, co spotyka się z niechęcią osób, które cenią sobie czyste powietrze. Przewierty horyzontalne zakładają umieszczenie w otworach wiertniczych rurociągów odpowiedzialnych za przesyłanie paliw, substancji chemicznych, ścieków oraz wody.

Zalety przewiertów horyzontalnych

Przewierty horyzontalne wiążą się przede wszystkich z dbałością o dobro środowiska naturalnego, ponadto, w odróżnieniu od tradycyjnych metod wyróżniają się szybkością realizacji oraz brakiem konieczności całkowitego odtwarzania powierzchni. Usługi firm zajmujących się tym rodzajem wykopów są bardzo doceniane, jednak przed wyborem tej konkretnej należy zapoznać się z opiniami pozostawianymi przez dotychczasowych Klientów. Co ciekawe, przewierty horyzontalne mogą być bez przeszkód wykonywane nawet w centrum miasta, pod nasypami kolejowymi oraz rzekami i innymi zbiornikami wodnymi. Jeżeli firma odmawia realizacji na którymś z tych terenów, warto skonsultować się z inną. Często bowiem konieczne są specjalistyczne maszyny, których dany wykonawca nie jest w stanie zapewnić. Ta metoda renowacji zasadniczo najlepiej sprawdza się właśnie na terenach wysoko zurbanizowanych oraz wszędzie tam, gdzie sieć wodociągów i kanalizacji jest bardzo dobrze rozbudowana.

Wykonywanie przewiertów horyzontalnych

Poszczególne etapy przewiertów horyzontalnych

Pierwszym etapem prac remontowych jest wykonanie przewiertu pilotażowego kierowanego w stronę końcowej komory, punktem początkowym jest natomiast maszyna. Warto wiedzieć, iż pierwszy przewiert często wymaga korekty co jest całkowicie normalne. Podlega on stałej kontroli, a do sterowania nim służy specjalistyczna płetwa nawigacyjna ułatwiająca uzyskanie prawidłowego efektu końcowego.

Następnie, chcąc wykonać profesjonalny przewiert horyzontalny, niezbędne jest rozwiercenie pilotażowego przewiertu. Wykorzystuje się do tego celu tak zwane rozwiertaki, które muszą mieć oczywiście idealnie dopasowaną średnicę. Podczas tego etapu cała zawartość zgromadzona w urobku jest wypłukiwana, a powstały w ten sposób głęboki tunel może być z powodzeniem stabilizowany, w czym skutecznie pomaga bentonit. Co ważne, jeżeli jednokrotne rozwiercenie nie przynosi oczekiwanego rezultatu, czynność powinna być powtarzana tak długo, jak to konieczne. Zdarza się bowiem, że aby osiągnąć zamierzony cel, potrzeba więcej czasu. Wszystko tak naprawdę jest uzależnione od terenu, na jakim odbywają się przewierty. W trudniejszych lokalizacjach jest to o wiele bardziej skomplikowane. Trzecim i ostatnim etapem wykonywania przewiertu horyzontalnego jest dołączenie rurociągu do żerdzi, ale wyłącznie po stronie końcowej komory, a następnie jest on wciągany w kierunku maszyny.

Chcąc skorzystać z wysoce profesjonalnych usług, warto udać się do renomowanej firmy, która posiada na wyposażeniu nowoczesne maszyny, dzięki którym jest w stanie wykonać praktycznie każde zlecenie. Tylko wtedy będziemy mieli pewność, że powierzone zadanie będzie w pełni odpowiadało naszym wymaganiom i oczekiwaniom.

Materiał przygotowany z LESGAZ - przewierty horyzontalne