Rebranding, czyli jak odświeżyć markę i zachować klientów?

Firma jest żywym tworem, który może ulegać zmianom i przekształceniom na przestrzeni lat. W życiu wielu, zwłaszcza obecnych przez długi czas na rynku firm, przychodzi taki moment, kiedy konieczne staje się odświeżenie ich wizerunku oraz jego lepsze dostosowanie do potrzeb współczesnych odbiorców. Na tym właśnie polega rebranding, który prawidłowo przeprowadzony pozwala firmie lepiej dostosować swój wizerunek do nowych realiów i nie stracić przy tym klientów.

Na czym polega rebranding i kiedy warto się na niego zdecydować?

Pod pojęciem rebrandingu kryje się proces przekształcania marki lub firmy. Polega on na znaczącej modyfikacji jednego, kilku, a nawet wszystkich elementów, które wspólnie składają się na markę w obecnym kształcie. Rebranding stawia sobie za zadanie odnowienie marki oraz jej lepsze dostosowanie do panujących aktualnie realiów. Najczęściej jego przeprowadzenie opiera się na zmianie lub odświeżeniu elementów wizualnych marki i jest znacznie mniej drastyczne niż całkowite przekształcenie wraz ze zmianą nazwy, logo oraz wszystkich innych elementów składających się na firmę.

Istnieje wiele sytuacji, które mogą skłaniać przedsiębiorców do przeprowadzenia rebrandingu. Może on zostać zastosowany np. w sytuacji, kiedy znacząco spada wartość rynkowa marki spowodowana przez konkurencję lub zmiany w branży. Rebranding często jest realizowany także w przypadku przejęcia działalności przez inną firmę lub fuzji. Jego umiejętne wdrożenie może także pomóc w zatarciu pewnych błędów popełnionych w czasie działalności przez firmę, które pozostały w świadomości jej klientów.

Rebranding, czyli jak odświeżyć markę i zachować klientów?

Rebranding w praktyce, czyli jak należy go prawidłowo przeprowadzić?

Rebranding jest uznawany za trudny oraz wymagający pod względem finansowym proces, który wymaga dużego doświadczenia oraz profesjonalnego podejścia. Z tego powodu, jego przeprowadzenie warto powierzyć profesjonalnym i sprawdzonym agencjom brandingowym, które dysponują odpowiednimi narzędziami oraz wiedzą potrzebnymi do prawidłowego odświeżenia marki lub całkowitego przekształcenia jej wizerunku.

Bardzo istotnym elementem dla powodzenia rebrandingu jest także czas trwania całego procesu, który powinien być skrócony do niezbędnego minimum. Aby klienci zaakceptowali nagłą zmianę wizerunku dotychczas im znanej firmy lub marki, konieczne jest ograniczenie czasu jednoczesnego funkcjonowania na rynku dwóch podmiotów – starej marki oraz jej nowej, odświeżonej wersji. Wszystko to wymaga odpowiedniego planowania działań oraz opracowania skutecznej strategii, która pozwoli osiągnąć szybkie oraz pożądane efekty rebrandingu.

Firmy decydujące się na rebranding muszą być także przygotowane na poważne zmiany w sferze ich działalności marketingowej. Odświeżenie wizerunku marki zwykle wiąże się bowiem także ze zmianą sposobów reklamowania produktów i usług, a także modyfikacji komunikacji z klientami. Aby utrzymać zainteresowanie dotychczasowych, wiernych firmie i marce klientów, niezbędne jest więc poinformowanie ich o zachodzącym zmianach oraz przedstawienie istotnych korzyści, jakie pojawią się dla nich w związku z rebrandingiem firmy.