Stop reklamom w Krakowie

22 stycznia Radni z Krakowa mają zająć się ustawą krajobrazową, która będzie miała wpływ na wizerunek miasta. Miasto już od kilku lat oczekuje regulacji prawnych związanych z reklamami i ogrodzeniami.

Ustawa Krajobrazowa

Dokonanie zmian odnośnie umieszczania reklam jest możliwe za sprawą ustawy krajobrazowej, która została wdrożona w życie w 2015 roku. W tym czasie miasto miało duże aspiracje na walkę z tym, jednak jak się okazało tylko na tym to pozostało. Jak się okazuje są miasta, które wreszcie zaczęły działać w tej sprawie, a mianowicie: Gdańsk, Sosnowiec, Bochnia oraz od niedawna Warszawa. Jak podkreśla Jakub Pogorzelski z ruchu ŁADny Kraków ustawa ta pozostawia wiele do życzenia, ale dobrze, że coś takiego istnieje. Starał się wielokrotnie o wprowadzenie modyfikacji w tej uchwale, ale jak dotąd nieskutecznie. Głównie zarzuca miastu to, że zezwala na umieszczanie billboardów przy drogach wylotowych na wysokości 10 m od krawędzi szosy. Ma nadzieję, że przyjęcie ustawy wpłynie pozytywnie dla miasta i jego wizerunku. Dzięki niej jest szansa na eliminację około 70% reklam, obecnie występujących w mieście.

Stop reklamom w Krakowie

Zmiany w Krakowie?

Miasto wiąże duże nadzieje na to, że zapisy uchwały wejdą w życie i Kraków przestanie być tak oszpecany i zasłonięty ogromem reklam. Uchwała przyjęta w przeszłości ma w sobie dużo punktów restrykcyjnych, ale także liberalnych. Wymaga ona wprowadzenia wielu ograniczeń. Wygląd ostateczny Krakowa pozostaje pod znakiem zapytania. Zamiast ogromnych billboardów projekt zakłada możliwość prezentowania się za pośrednictwem murali reklamowych. Ich uzasadnieniem jest to, że są bardziej akceptowane przez środowisko oraz przedstawiają więcej walorów artystycznych, aniżeli klasyczny billboard. Uchwała dotyka także sprawy związanej z grodzeniem nowych budynków wielorodzinnych, wyjątkiem jest ogrodzenie ogródka przydomowego. Zakaz ten ma zaprezentować miasto jako otwarte, bez zamkniętych bram. Wdrożenie zmian zgodnie z uchwałą wymaga dwuletniego okresu przystosowania.