Organizacja konkursów edukacyjnych

Udział w konkursach zawsze wiąże się z wieloma korzyściami, dlatego warto śledzić ich harmonogramy. Niektóre z nich są typowo edukacyjne, ich celem jest zachęcenie do sprawdzenia swojej wiedzy z danej dziedziny. Kojarzą się one głównie z czasami szkolnymi, w których odbywa się szereg olimpiad. Czy dzieci i młodzież chętnie biorą w nich udział?

Organizacja konkursów edukacyjnych

Profity z uczestnictwa w konkursach edukacyjnych

Jako jedne z pierwszych zalet konkursów edukacyjnych przychodzą na myśl nagrody. Ich postać jest różnorodna, głównie jednak rzeczowa. Jeżeli miejscem odbywania się konkursu jest szkoła, dodatkowym profitem za uczestnictwo jest podwyższona ocena z konkretnego przedmiotu. Taki rodzaj motywacji dla ucznia sprawdza się właściwie w każdym przypadku, dodatkowo zachęca do wzmożonego przygotowania. Czasami w przyszłym uczestniku rodzą się wątpliwości, czy na pewno sobie poradzi, czy jego wiedza jest wystarczająca. Tym bardziej, że w młodszym wieku nieco gorzej reaguje się na ewentualne porażki, jednak z uwagi na dobrowolność uczestnictwa nie powinno się tego postrzegać w ten sposób. Czasami po prostu ktoś inny jest lepszy w danej dziedzinie i należy do tego podejść ze zdrowym rozsądkiem.

Konkursy szkolne mają wielu zwolenników

Konkursy szkolne mają to do siebie, że organizowane są cyklicznie, czasami nawet do kilku razy w ciągu roku. Organizatorzy odpowiednio wcześnie zamieszczają wszystkie informacje na ten temat, dając uczniom czas na zgłoszenie i przygotowanie się do wyzwania. Pomyślne przejście etapu szkolnego to zaledwie początek, ponieważ często odbywają się kolejne - na wyższych szczeblach. Dzieciom i młodzieży powinno się każdorazowo tłumaczyć, że samo uczestnictwo jest już dużą odwagą, na którą nie każdy się chętnie zdobywa. Słowa te mogą zdziałać naprawdę dużo, choćby ze względu psychologicznego podejścia do tematu i przede wszystkim braku skupienia się na zajęciu wyłącznie miejsca na podium. Zawsze można dążyć do poprawy swojego wyniku przy kolejnej edycji konkursu, w następnym roku szkolnym.

Przygotowanie do konkursu edukacyjnego

Już sama nazwa wskazuje, jaki główny cel przyświeca konkursom typowo edukacyjnym. Nie chodzi w nich o wyścig, ale dobre przygotowanie się z konkretnej dziedziny. Rodzaj zadań jest różnorodny, gdyż mogą pojawić się zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte, te drugie jedynie pozornie mogą wydawać się łatwiejsze. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursów szkolnych zazwyczaj podają w regulaminie zakres wiedzy, z której będą sformułowane pytania. Warto potraktować to wyzwanie poważnie, choćby ze względu na sprawdzenie samego siebie, poziomu posiadanej wiedzy. Z drugiej strony należy pamiętać, że nie jest to egzamin, lecz niezobowiązujący konkurs, od którego nie zależy dalszy przebieg edukacji. Owszem, może w ten sposób wzrastać motywacja i poczucie własnej wartości, ale nic nie stanie jeżeli wynik będzie nieco gorszy. Konkursy mają mieć jedynie dobry wpływ na ucznia, po to są organizowane. Nagrody są jedynie miłym dodatkiem, wynagrodzeniem za włożony trud.