Co warto wiedzieć na temat kwoty wolnej od podatku w 2022 roku?

W 2022 roku kwota wolna od podatku ulegnie zmianie. Nowa kwota wolna od podatku zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

Kwota wolna od podatku w 2022 roku – podstawowe informacje

Zgodnie z przepisami ustawy Polskiego Nowego Ładu kwota wolna od podatku w 2022 roku zostanie podwyższona. Kwota, jaką w Polsce będzie można zarobić bez podatku będzie wynosić 30 000 zł. Oznacza to, iż podatnik, u którego dochód w ciągu roku nie przekroczy kwoty 30 000 zł nie będzie musiał płacić podatku, jeżeli jest opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej 17% i 32%. Wysokość kwoty wolnej od podatku wynika z podwyższenia kwoty zmniejszającej podatek do 5 100 zł. Osoby, które uzyskają dochody wyższe niż 30 000 zł, ale niższe niż 120 000 zł zapłacą podatek w wysokości 17% - 5 100 zł, zaś osoby, których dochód przekroczy 120 000 zł zapłacą podatek w wysokości 15 300 + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. Warto również podkreślić, iż wysokość kwoty, która zmniejsza podatek podlega w danym roku weryfikacji. Propozycje zmiany tejże kwoty na rok następny przekłada Radzie Ministrów Minister do spraw finansów publicznych. Termin złożenia takiej propozycji to 15 wrzesień.

Co warto wiedzieć na temat kwoty wolnej od podatku w 2022 roku?

Umowa zlecenia a brak zaliczek na podatek 2022 – co warto wiedzieć na ten temat?

Podatnik może wystąpić do płatnika z wnioskiem o niepobieranie zaliczek. Z takiego rozwiązania może skorzystać podatnik, którego roczne dochody nie przekroczą 30 000 zł. Koniecznym warunkiem jest również to, iż taki podatnik nie może uzyskać w danym roku innych dochodów niż dochody od tego płatnika. Płatnik, który otrzyma wniosek o niepobieranie zaliczek zaprzestaje pobierania ich najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył taki wniosek. Należy również zaznaczyć, że podatnik musi mieć na uwadze to, że taki wniosek składa się odrębnie w każdym nowym roku podatkowym. Warto również dodać, że jeżeli dochód przekroczy wartość 30 000 zł lub podatnik nie złoży wniosku o niepobieranie zaliczek to zaliczki w takich sytuacjach muszą być opłacane podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych pozostałych tytułów.