Zarządzanie zasobami ludzkimi – specyfikacja kierunku

Zarządzanie zasobami ludzkimi polega na podejmowaniu czynności powiązanych z pozyskiwaniem, rozwojem i zapewnieniem grupy roboczej, pracującej skutecznie. Trzeba podkreślić, że nie polega to na zarządzaniu ludźmi, ale zasobami jakie w sobie posiadają. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się human resources studia. Jakie zatem atuty kryją się za tego typu kierunkiem oraz jaki jest jego cel? Te kwestie zostaną poruszone w niniejszym artykule.

Human resources studia – pozytywne aspekty kierunku

To, co charakteryzuje human resources studia to praktyczny tok nauczania. Zajęcia są wykładane przez praktyków w tej dziedzinie, co jest dużym plusem, gdyż studenci mogą czerpać z ich doświadczenia oraz uczyć się dzięki zastosowaniu aktywnych form nabywania wiedzy. Ponadto, studenci mają styczność z dyrektorami i specjalistami ds. personalnych, którzy są najbardziej cenionym źródłem wiedzy praktycznej. Program studiów zawiera wszelkie niezbędne elementy, służące do zarządzania zasobami ludzkimi. Mowa tutaj o rekrutacji, selekcji, audycie personalnym, assessment center, okresowej ocenie pracowników, planowaniu rozwoju i szkoleń, fluktuacji osób zatrudnionych, badaniach nastrojów, procesie redukcji oraz outplacement. Na zakończenie studiów w ramach pracy dyplomowej często opracowuje się konkretne procedury i narzędzia HR, które można zastosować w rzeczywistych przedsiębiorstwach i organizacjach. Studia te cieszą się dużym uznaniem wśród absolwentów, gdyż niemalże 100% z nich wyraziło swe zadowolenie po ukończeniu tego kierunku i z pewnością polecają tego typu studia.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – specyfikacja kierunku

Jaki jest cel tych studiów?

Podejmując się tych studiów, studenci będą mieli okazję zdobywać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności, uwzględniając praktyki HR oraz kształtować kompetencje zawodowe, które są kluczowe, podejmując pracę w dziale personalnym. Chodzi tutaj o umiejętność rozumienia roli i wpływu HR na wyniki organizacji czy firmy, umiejętność zarządzania procesami HR, zarządzanie zmianą, umiejętność kształtowania relacji, utrzymanie i zarządzanie nimi oraz kultura  administracyjno – prawno – płacowa.

Z jakimi umiejętnościami studenci kończą studia z zarządzania zasobami ludzkimi?

Absolwenci kierunku human resources kończą studia z różnym zakresem praktycznych umiejętności takich jak przeprowadzanie rekrutacji i selekcji pracowników, podejmowanie oceny pracowników, która oparta jest o ich kompetencje, biorąc pod uwagę audyt personalny i ocenę okresową osób zatrudnionych. Ponadto, posiadają umiejętność odpowiedniego motywowania ludźmi, kreowania systemu wynagrodzeń, planowania rozwoju i szkoleń pracowników, budowania wizerunku firmy wewnątrz niej tzw. PR wewnętrzny czy CSR. Dla absolwenta kwestie związane z zarządzaniem komunikacji wewnętrznej w danym przedsiębiorstwie czy zarządzanie zmianą nie jest obce i z pewnością i w tym aspekcie wykażą się odpowiednimi umiejętnościami. Jak widać osoba kończąca kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi gotowa jest do pracy w różnych działach personalnych firm czy organizacji.