Lead generation, a marketing

Formuła ta polega na zastosowaniu technologii, narzędzi i strategii marketingowych, które zmierzają do pozyskania popularności wokół danej oferty oraz selekcjonowania wiadomości kontaktowych, zapytań oraz kreowanie bazy prawdopodobnych klientów za pomocą leadów sprzedażowych. Zdobywaniem leadów oraz zachęcaniem odbiorców do danej relacji trudzi się performance marketing.

Co to lead?

To domniemany klient, który zastanawia się jak wybrnąć z danej sytuacji, będąc zaintrygowanym posiadaną usługą. Warto podejść do leadów jak do osób, ponieważ wówczas łatwiej jest wczuć się w myślenie konsumentów, co prowadzi do skuteczniejszego opracowania czynności lead generation oraz skuteczną kampanię performance’ową. Dokonuje się podziału leadów na gorące, ciepłe oraz zimne. Gorące leady są ograniczone pod kątem informacji demograficznych, wymagają one dynamicznej reakcji i kontaktu. To one powodują najlepszą sprzedaż. Ciepłe leady to takie, które może przypisać do grupy docelowej, są one świadome oferty, ale nie decydują się jeszcze na dokonanie zakupu. Ostatni rodzaj leadów to osoby, u których trzeba wzbudzić zainteresowanie swoimi usługami, nie wymagają one tak szybkiej reakcji, ale mają duże szanse na zmianę gatunku leadów na ciepły czy gorący. Produkowanie leadów odbywa się za pomocą newsletterów, baz mailingowych, landing pages oraz różne aplikacje, głównie w social media. Wszystkie te narzędzia to takie, które mają wzbudzić kontrowersję.

Lead generation, a marketing

Lead generation w kontekście marketingu

Coraz częściej lead generation korzysta z nowych narzędzi, jakie pojawiają się  w świecie marketingu. Przykładem jest content marketing kub influencer marketing. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal przodowe miejsce zajmuje e-mail. Jak ukazują badania wykonane w 2014 roku przez Salesfusion kolejne miejsce należy do event marketing. Content marketing z dnia na dzień staje się lepiej postrzegany, obecnie 67% badanych pochlebnie odnosi się do tej nowatorskiej formy marketingu. Przyszłość nowoczesnych rozwiązań marketingowych jawi się pozytywnie, co świadczyć może o powolnym zmniejszaniu się roli tradycyjnych rozwiązań.