Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa polega na nauczaniu dzieci w ich miejscu zamieszkania. W takim przypadku nauczycielami dzieci są ich rodzice lub opiekunowie. Taki rodzaj nauczania jest w Polsce możliwy od 1991 roku. Dzieci uczą się wówczas w warunkach, które organizują im rodzice (opiekunowie), natomiast po każdym roku nauki są zobowiązane do podejścia do egzaminów klasyfikacyjnych ustnych i pisemnych z wszystkich przedmiotów. Zgodę na nauczanie domowe wydaje dyrektor szkoły, do której zapisane jest dziecko zgodnie z rejonizacją. Taki rodzaj edukacji dla swoich dzieci wybierają np. rodzice, którzy uważają, że program szkolny odbiega od ich przekonań i światopoglądu.

Zalety edukacji domowej.

Rodzice, którzy decydują się na edukacje domową za główne korzyści z tego typu rozwiązania uznają między innymi: wzmocnienie więzi rodzica z dzieckiem, ułatwienie dziecku nabycia zupełnie nowych umiejętności, rozwój indywidualizmu, zainteresowanie pasjami czy też dostosowanie ilości materiału do predyspozycji dziecka. Edukacja domowa to szansa na bezstresowe nauczanie, a także efektywne organizowanie czasu nauki, dzięki czemu dzieci mogą mieć więcej czasu i energii na dodatkowe zajęcia czy to sportowe, czy językowe. Rodzice, którzy decydują się na taki typ nauczania podkreślają również, że chcą w ten sposób uniknąć niewłaściwych wzorców zachowań, które dzieci mogłyby przejąć od rówieśników.

Czym jest edukacja domowa?

Wady edukacji domowej.

Wiele osób uważa, że główną wadą edukacji domowej jest brak kontaktu z rówieśnikami. Rodzice, co prawda mogą zadbać o to, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach rozwijających jego zainteresowania i tam miało kontakt z innymi dziećmi, ale warto zaznaczyć, że dzieci potrzebują zabawy z rówieśnikami i kontaktu ze zróżnicowanym środowiskiem społecznym i o tym należy zawsze pamiętać. Warto także podkreślić, że edukacja domowa sprawdzi się wyłącznie w przypadku rodziców, którzy będą zaangażowani w naukę dziecka i którzy będą czerpali satysfakcje z przekazywania wiedzy swoim pociechom. Dziecko również powinno czuć się dobrze w tego typu sytuacji.