Wszystko na temat aplikacji mobilnych

W dzisiejszym świecie funkcjonowanie bez aplikacji wydaje się być niemożliwe. Jest to tak powszechne jak inne podstawowe czynności życiowe człowieka. Aplikacje zainstalowane na urządzeniach mobilnych wspomagają zarządzanie przebiegiem dnia i czasem, pełnią funkcję informacyjną, edukacyjną oraz rozrywkową. Dziś telefon zmienił swoje funkcje, już nie służy tylko i wyłącznie rozmowom telefonicznym i wysyłaniu smsów. Można na nim wykonywać wiele innych działań, typu wykonywanie przelewów bankowych, sprawdzanie ważnych informacji, dokonywać zakupów czy zawierać znajomości. Dziś nie ma obszaru, dla którego korzystanie z aplikacji byłoby abstrakcją.

Rodzaje aplikacji

Występują aplikacje webowe, natywne i hybrydowe. Do aplikacji webowych należą te, które potrzebują połączenia z Internetem. Opracowuje się je w różnych językach programowania, wykorzystując takie mechanizmu jak CGI, ASP.NET. Aplikacje natywne nie potrzebują ciągłego połączenia internetowego. Są one tworzone dla konkretnych systemów operacyjnych i pisane w określonym języku programowania. Do tego rodzaju należą aplikacje do zarządzania danymi, planowania, kalendarze, notatniki oraz edytory graficzne. Aplikacje hybrydowe stanowią kompilację aplikacji natywnych i webowych, a zatem występują w nich te, które wymagają połączenia z siecią oraz takie, które działają bez dostępu do niego.

Wszystko na temat aplikacji mobilnych

Charakterystyka i zastosowanie aplikacji mobilnych

Główną cechą aplikacji jest to, że muszą być wygodne w użytkowaniu. By prosto i bez problemów się z niej korzystało. Musi być optymalna i przejrzysta. Wymaga się dokonywania aktualizacji aplikacji, by działały one w jak najlepiej. Aplikacje wykorzystuje się w następujących obszarach: społecznościowych, finansowych, sportowych, nawigacyjnych, informacyjnym, zakupowym, czytania i słuchania książek oraz multimedialnym. Spotykane są także aplikacje medyczne (np. służące do rejestracji wizyty u lekarza), edukacyjne (np. programy na nauki języków obcych), biznesowe (np. programy księgowe), do edycji zdjęć i katalogowania albumów.