Budowa linii tramwajowej w Krakowie

Nowa trasa prowadząca z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej jest cały czas w budowie. W kwestii tego przedsięwzięcia nie wszystko jest jednak klarowne. Głównym aspektem, który nurtuje tamtejszych mieszkańców jest możliwość powstania w tym samym czasie pętli końcowej. Przedstawiciele miasta są zgodni co do tego, że uda się tego dokonać najpóźniej do końca 2022 roku.

Budowa linii tramwajowej w Krakowie

Termin zakończenie prac

Powyższy termin nie wziął się znikąd, ponieważ takie są pierwotne założenia. Jednak wątpliwości mają swoje źródło w problemie z zanieczyszczeniem gruntów w okolicy planowanej pętli końcowej. W związku z tym konieczna jest ich remediacja. By ją przeprowadzić, niezbędne jest postępowanie zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o Prawie Ochrony Środowiska. Całość prac rozpoczyna się od sporządzenia planu, który musi być zaakceptowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zgodnie z zamierzeniami, remediacja ma doprowadzić do znacznej poprawy jakości gleby, na której prowadzone są wszelkie czynności. Na temat budowy linii tramwajowej została przeprowadzona nawet debata, na której przedstawiono możliwość kilkumiesięcznego opóźnienia w zakończeniu inwestycji. Do czasu zamknięcia budowy, będą prawdopodobnie mogły kursować tramwaje jednokierunkowe.

Założenia w tworzeniu trasy

Zgodnie z planami przed rozpoczęciem inwestycji, ma ona mierzyć ponad 5 kilometrów. Dzięki temu droga z północy miasta do jego centrum skróci się do 20 minut. Na całej trasie mają powstać 23 perony, natomiast miejsca parkingowe w strefie park&ride sięgnie blisko 450. Torowisko ma prowadzić przez ulice Opolską, Pachońskiego, Siewną oraz Bociana. Pętla zostanie zlokalizowane blisko Alei 29 Listopada. Wskazane powyżej ulice przejdą w ramach tego samego projektu reorganizację i dobudowę około pięciu kilometrów nowych dróg. Parkingi park&ride zostaną usytuowane na końcu linii tramwajowej, przy pętli Krowodrza Górka oraz w pobliżu ul. Pachońskiego. Wszystkie powyższe założenia z pewnością spotkają się aprobatą mieszkańców.